Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van producten van de firma Diva Teppich Center, eigenaar Yavuz Özdemir, aan u. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden voor uw bestelling.

2. Contractsluiting

Ons productaanbod in internet vormt een vrijblijvende aanbieding aan u om goederen te kopen. Uw bestelling is een aanbod aan ons om een koopcontract met u af te sluiten. Door op de “kopen” knop te klikken doet u een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract. Wij aanvaarden uw aanbod binnen 2 dagen. Deze aanvaarding kan ook in de vorm van een verzendbevestiging zijn. Bij een telefonische bestelling komt het koopcontract tot stand, als wij uw aanbod direct aannemen. Als het aanbod niet direct wordt aangenomen, dan bent u hier in dit geval ook niet meer aan gebonden.

Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Alvorens de bestelling via het online boodschappensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

3. Verzendvoorwaarden/verzendkosten

Wij wijzen gedurende het bestelproces op de verzendvoorwaarden en verzendkosten.

4. Eigendomsvoorbehoud

De gekochte goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij sluiten de aansprakelijk voor licht nalatig plichtsverzuim uit, in zoverre deze geen wezenlijk contractondereel vormen of betrekking hebben op schade aan lichaam en leven of de gezondheid, garantie of aanspraak volgens de wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van door ons dienstverleners en onze wettelijke vertegenwoordigers. Onderdeel van de wezenlijke contractuele verplichtingen is in het bijzonder de plicht, het gekochte goed en het eigendom daarvan in uw bezit over te brengen. Daarnaast moeten wij het product zonder materiële schade en juridische gebreken overdragen.

6. Betaling in termijnen

Indien wij u gedurende uw bestelling de mogelijkheid tot betaling in termijnen bieden, dan gelden voor de afhandeling van de betaling de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de financiële dienstverlener. Tijdens de bestelling wordt u afzonderlijk op deze voorwaarden gewezen.

7. Slotbepalingen

Voor het geval dat u niet als consument maar als ondernemer handelt, bepalen wij als verantwoordelijke rechtbank de rechtbank in Keulen, Duitsland. Als toepasbaar recht reldt in dit geval uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-kooprecht. 

nach oben