Herroepingsrecht

Teruggave

Als u uw bestelling wilt herroepen, log dan in op onze webshop met uw klantnummer en ordernummer van de factuur om de retourzending te boeken.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden:

https://www.tapijt24.nl/returns

Klik hier en selecteer alle artikelen die u wilt retourneren en, indien van toepassing, de hoeveelheid.
U ontvangt dan een retourbon per e-mail of u kunt een ophaling organiseren.

Als u een klacht heeft of een herlevering wenst, stuur dan een e-mail naar onze klantendienst: service@tapijt24.nl

Herroepingsrecht

Als consument heeft u recht om dit contract gedurende een bedenktijd zonder opgaaf van redenen te herroepen. De bedenktijd bedraagt dertig dagen vanaf het volgende tijstip:

 1. als u één of meerdere producten bij ons bestelt, die samen aan u geleverd worden:
  vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten hebt ontvangen;
 2. als u in het kader van een enkele bestelling meerdere producten bestelt, die niet samen maar in meerdere zendingen geleverd worden:
  vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product hebt ontvangen;
 3. als u bij ons een product bestelt, dat in meerdere zendingen of stukken geleverd wordt:
  vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste deel hebt ontvangen;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, firma

Diva Teppich Center, Inh. Yavuz Özdemir, via adres
Konrad-Zuse-Straße 35, 52477 Alsdorf (Duitsland)
Telefoonnummer +49 31-202625720
E-mailadres: service@tapijt24.nl

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) over uw beslissing het contract te herroepen informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, dat is echter niet verplicht.

Voor het gebruik maken van uw herroepingsrecht is het voldoende, als u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor afloop van de bedenktijd verstuurt.

Gevolgen van herroeping:

Als u dit contract herroept, dan moeten wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten die resulteren uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden, goedkoopste, standaardleveringsmethode) direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw mededeling over de herroeping van dit contract ontvingen terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel waarmee u de transactie oorspronkelijk betaald hebt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. In geen geval worden voor deze terugbetaling betalingskosten berekend. 

Wij kunnen de terugbetaling weigeren todat wij de producten retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs geleverd hebt dat u de producten teruggestuurd heeft, afhankelijk van het vroegste tijdstip. Dit geldt niet als wij de producten afhalen. 

U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval binnen uiterlijk veertien dagen na de dag, waarop u ons over de herroepings van dit contract geïnformeerd hebt aan ons terug te sturen of terug te geven. U voldoet aan deze termijn als u de producten voor het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de producten. 

Als de producten door hun eigenschappen niet normaal per post retour gestuurd kunnen worden, halen wij de producten af. U hoeft een eventuele waardevermindering van de producten alleen te compenseren, als deze waardevermindering het gevolg is van een voor de controle van de producttoestand, eigenschappen en functionaliteit van het product niet-noodzakelijk gebruik.

In de volgende gevallen kunt u het contract niet herroepen:

 1. Contracten over het leveren van producten die niet kant-en-klaar zijn en waarvoor bij de productie een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast.
 2. Contracten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk verzocht heeft, hem te bezoeken om dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren; dit geldt niet voor wat betreft overige bij het bezoek geleverde diensten, waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd of bij producten die bij het bezoek geleverd zijn, waarvoor de onderdelen niet perse noodzakelijk zijn voor gebruik bij onderhoud en reparatie.

Vrijwillige 60-daagse retourgarantie:

U mag de producten ook 30 dagen na het verstrijken van de 30-daagse bedenktijd, dus tot de 60e dag, aan ons teruggeven. U krijgt het volledige aankoopbedrag terugbetaald zodra wij de producten ontvangen. Voorwaarde voor deze uitgebreide retourgarantie is dat het product zich in de originele verpakking bevindt en dat het gebruik zich uitsluitend tot bekijken beperkte. U kunt op precies dezelfde manier gebruik maken van deze uitgebreide retourgarantie, namelijk door middel van een eenduidige verklaring.

Voorbeeldformulier herroeping:

(Als u dit contract wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

– Aan de firma Diva Teppich Center, over de Adresse: Konrad-Zuse-Straße 35, 52477 Alsdorf (Duitsland), E-mailadres: service@tapijt24.nl

– Hiermee herroep ik/herroepen wij het door mij/ons gesloten contract over de aankoop van het volgende product/de volgende producten:

– Producten besteld op: 

– Naam en adres van de consument

– Adres van de consument (en)

– Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)

– Datum


Handtekening klant (uitsluitend bij schriftelijke herroeping)

nach oben